nahrávanie

iXY Rode & Yamaha PR7

Cieľom každej audio nahrávky býva obvykle čo najvernejší záznam a reprodukcia zaznamenaného. Človek má dve uši a tak preň prirodzenejšie znie zvuk stereofónny - nasnímaný dvomi mikrofónmi, či už sa jedná o širšiu panoramatickú scénu s rôznymi zdrojmi zvuku rozmiestnenými v priestore, alebo jediný akustický nástroj nasnímaný v kompletnom spektre frekvencií. Kvalitu záznamu párom mikrofónov - okrem zdroja zvuku, jeho charakteru, intenzity a akustiky daného priestoru -, ovplyvňuje aj umiestnenie a nasmerovanie mikrofónov voči zdroju, ako aj ich vzájomná poloha.Celý článok...